aBOAT Magazine Vol.1 Issue3 is now on shelve.

นิตยสาร aBOAT เล่ม 3 ออกวางแผงแล้ว สามารถหาอ่านได้จากร้านหนังสือดังๆ เช่น ร้านซีเอ็ดฯ และร้านนายอินทร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

aBOAT Magazine Vol.1 Issue 3, Jan., 2010

aBOAT magazine Vol.1 Issue 2 is on the shelves.

This issue, we present the story of His Majesty’s comprehension of sailing sport.

aBOAT Magazine Vol.1 Issue 2, Jan., 2010

New Arrival aBOAT Magazine

aBOAT Magazine New Arrival Vol.1 Issue1,
November, 2009.

aBOAT Magazine Vol.1 Issue 1, Nov., 2009